Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

Az Agamon Bt. tájékoztatja a versenyein, túráin, esemény résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Az Agamon Bt.. mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai

Név: Agamon Bt.
Székhely: 2072 Zsámbék, Csap utca 786/7.
Postacím: 2072 Zsámbék, Csap utca 786/7.

Cégjegyzékszám:
Adószám:
e-mail cím: info@zsambekfutas.hu
Honlap: www.zsambekfutas.hu

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Online nevezési rendszerünkbe való beregisztrálásoddal, hírlevelünkre való feliratkozással, hozzájárulsz a lent részletezett adataid kezeléséhez.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek és SMS-ek küldéséhez. A hozzájárulások bármikor visszavonhatóak. A visszavonás akadálya a versenyeken való részvételnek.

Más versenyző benevezése

Tapasztalatunk szerint ügyfeleink igénylik azt a lehetőséget, hogy barátaikat, családtagjaikat, kollégáikat is benevezhessék versenyeinkre. Ez az egyszerűsített nevezés a futók és az Agamon Bt.. életét is megkönnyíti. Csapatnevezés esetén pedig eleve a csapatvezetőnek kell a tagokat is beneveznie, mivel csapat csak együtt nevezhet, amihez nem várhatjuk el minden tag személyes megjelenését.

Az Agamon Bt. ezért megadja a lehetőséget ügyfeleinek, hogy másokat is benevezhessenek versenyeire. Ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző ügyfelünk rendelkezzék az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A személyes adatok kezeléséhez általában nem szükséges az írásos hozzájárulás, ezért mi sem terheljük ügyfeleinket bürokratikus előírásokkal.

Az adatkezelés célja és időtartama

Az Agamon Bt. által folytatott adatkezelés általános célja:
– ügyfeleinek beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése
– az általunk szervezett események lebonyolítása
– ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása
– pénzügyi nyilvántartások vezetése
– statisztikák, elemzések összeállítása
– kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez
– eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó értesítése
– szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges. Kedvezmények biztosításához (pl. VIP futó), versenysorozatok nyilvántartásához (pl. Ötpróba sorozat), PR-tevékenységünkhöz (pl. az adott versenysorozatban legtöbbször indulók megtalálása) szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.

Marketingtevékenységünk részletezése

Marketingtevékenysége keretében az Agamon Bt

– statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,
– célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, illetve akik számára az akciókat meghirdeti
– e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki
– SMS-ben hírt küld ki (ezzel a lehetőséggel ritkán élünk, elsődleges direktmarketing-eszközünk az e-mail)
– felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez ügyfeleinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani)

Adattovábbítás külföldre

Az Agamon Bt. semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

A kezelt adatok köre

Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az Agamon Bt. semmilyen különleges adatot nem tart nyilván ügyfeleiről. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket (pl. életkor szerinti kategóriába sorolás egy adott versenyen) tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés, megtett távolság) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés visszaigazolása).

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító).

Adatfeldolgozó partnereink

A www.zsambekfutas.hu oldal hosting szolgáltatója a Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314; telefonszám: +36 1 700 2323; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 23495919-2-41).

A Magyar Hosting Kft. a szokásos szerver hosting szolgáltatást nyújtja, azaz gondoskodik az zsambekfutas.hu oldalt kiszolgáló szerver működéséről és biztonságáról, de a rendszerünkben tárolt adatokat ezen túlmenően (pl. saját céljaira) nem kezeli. A szolgáltató biztonsági okból a webszervereken általánosan szokásos naplózást végzi (felkeresett oldal neve, a látogatás időpontja, a látogató IP-címe).

Versenyeink többségén chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnereinknek az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk. Időmérőink az adatokat kizárólag az Agamon Bt. által meghatározott célra és módon dolgozzák fel.

Az eseményeink információjánál tüntetjük fel az aktuális időmérőt. Leggyakoribb partnereink: Darktiming (Sötét Dániel egyéni vállalkozó www.darktiming.hu)

Az eseményeink egy része részt vesz az Ötpróba pontgyűjtő sorozatban (www.otprobatokioba.hu, BBU Nonprofit Sportrendezvény Szervező Iroda Kft., 1106 Budapest, Maglódi út 12/b , 06-1/260-0107 ,  06-20-407-6668 ,info@otprobatokioba.hu , Cégjegyzékszám: 01 09 994624 , Adószám: 24186731-2-42  , NAIH-2016-674-3-N).

A sorozatban gyűjtött pontok jóváírásához átadásra kerülnek a versenyző ötpróba sorozatban használt azonosítói és eredményei, amennyiben az adatok átadására hozzájárulást ad meg a versenyző a regisztráció során.

A felsorolt partnerek kivételével más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át.

Rajt- és eredménylisták

Versenyeink nagyobb részén a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazhatja a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település), állampolgárságát,, egyesületét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a bruttó befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.

Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.

E-mailek és SMS-ek küldése

E-mailt küldünk minden ügyfelünknek
– az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról,
– a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról
– szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából

SMS-t küldünk
– egyes versenyeinken a befutás után az időeredmény közlésére,
– rendkívüli esemény bekövetkezésekor, ha a versenyzőket az idő rövidsége miatt nem tudjuk másképp értesíteni (pl. erős vihar miatt az utolsó pillanatban le kell fújni egy versenyt).

A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.

Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható e-mailben.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak: a neveztetők és adatrögzítők, a rendszergazda és az adatbázis kezelője, a pénzügyi dolgozók, a marketinges dolgozók.

Az adatkezelésben érintett szervereink helye:
– Az Agamon Bt. adatkezelésének helye a zsambekfutas.hu irodája (2072 Zsámbék. Csap utca 786/7.) Itt üzemel fő adatbázisunk is
– Weboldalainkat a Magyar Hosting Kft. elhelyezett szerver szolgáltatja

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok

Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A www.zsambekfutas.hu weboldalaink felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:
– a látogatás időpontja
– a megtekintett oldal címe
– a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett)
– a látogató IP-címe
– a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző
– típusát, verziószámát tartalmazza

 

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, rajtzónákba sorolás, kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.

Alapadatok:
– teljes név, titulus
– születési dátum
– település
– állampolgárság
– e-mail cím
– egyesület (ha van, nem kötelező – a nemzetközi szokásoknak megfelelően megjelenik a rajt- és eredménylistában)
– számlázási név és cím
– a rajtszámra írandó név (nem kötelező, csak ha a futó kéri)
– baleset esetén értesítendő hozzátartozó neve és elérhetősége (nem kötelező – a versenyző és családja saját érdekét szolgálja)
– egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés átadása stb.)

Adatbiztonság

Az Agamon Bt. minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az ügyfelek, nevezők, versenyzők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Az ügyfél, nevező, versenyző bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Agamon Bt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az Agamon Bt-hez intézett e-mail útján. Az ügyfél, nevező, versenyző jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az az Agamon Bt-hez intézett e-mail útján. Az Agamon Bt. az ügyfél, nevező, versenyző kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Agamon Bt. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: info(kukac) zsambekfutas (pont) hu (info@zsambekfutas.hu). Az ügyfél, nevező, versenyző bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségen keresztül.

Adatok törlése

Ügyfeleink a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet  hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre (ha Ön benevezett valakit, akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit), illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.

Ennek alapján csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek versenyeinkre, nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást, azaz csak beregisztráltak. Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, egyesületét, a nevezések során megadott „baj esetén értesítendő” elérhetőségeit, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy az Agamon Bt vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Agamon Bt. -vel valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy az Agamon Bt. problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 36-1/391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Az Agamon Bt. kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.